JVC Plasma LCD TVs: Technical Specification and Details

 1. JVC 55" Eled 1080p 120hz Refurb SP55M-C-B SP55MCB
 2. JVC Emerald Series 55" Class Led Hdtv W/ Mhl EM55FT
 3. JVC Emerald Em39ft-B Led-Lcd Tv EM39FTB
 4. JVC 55" Class Full Hd 1080p Led Tv W/Roku EM55FTR
 5. JVC 42" Class Full Hd 1080p Led Tv W/Roku EM42FTR
 6. JVC Emerald EM32T 32" 720p LED-LCD TV - 16:9 - HDTV
 7. JVC LT42P300 LT-42P300 42" LCD TV
 8. JVC LT37E478 LT-37E478 37" LCD TV
 9. JVC LT42X788 LT-42X788 42" LCD TV
 10. JVC LT47P789 LT-47P789 47" LCD TV
 11. JVC LT32P300 LT-32P300 32" LCD TV
 12. JVC LT46P300 LT-46P300 46" LCD TV
 13. JVC LT47X899 47" LCD TV
 14. JVC LT19A210 LT-19A210 19" LCD TV
 15. JVC LT32E479 LT-32E479 32" 720p LCD HDTV LT-32E479 32" 720p LCD HDTV, USB Photo Viewer, HDMI x 3, NSTC/ATSC/Q
 16. JVC LT22E710 LT-22E710 22" LCD TV
 17. JVC LT32P510 LT-32P510 32" LCD TV
 18. JVC LT37X898 LT-37X898 37" LCD TV
 19. JVC LT42P510 LT-42P510 42" LCD TV
 20. JVC LT32J300 LT-32J300 32" LCD TV
 21. JVC LT19A200 LT-19A200 19" LCD TV
 22. JVC LT46SL89 46" LCD TV
 23. JVC LT46P510 LT-46P510 46" LCD TV
 24. JVC LT42J300 LT-42J300 42" LCD TV
 25. JVC LT32A210 LT-32A210 32" LCD TV