HP (Hewlett-Packard) Desktops / HP (Hewlett-Packard) AZ214AV

HP (Hewlett-Packard) AZ214AV Pavilion Slimline s5370t Mini-Tower Desktop Specs and Details

HP (Hewlett-Packard) AZ214AV Techical Specification

Basic Info
Brand:HP (Hewlett-Packard)
SKU:AZ214AV
HP (Hewlett-Packard) AY030AA