HP (Hewlett-Packard) Desktops / HP (Hewlett-Packard) E1Z80UTABA
Enlargehp (hewlett-packard) e1z80utaba

HP (Hewlett-Packard) E1Z80UTABA EliteDesk 800 G1 Desktop Computer - Intel Core i7 i7-4770 3.40 GHz - Small Form Factor Specs and Details

HP (Hewlett-Packard) E1Z80UTABA Techical Specification

Basic Info
Brand:HP (Hewlett-Packard)
SKU:E1Z80UTABA
Additional Specifications
Parent Retsku:B00DOJEUL4
HP (Hewlett-Packard) AZ214AVHP (Hewlett-Packard) E2B07UTABA