HP (Hewlett-Packard) Desktops / HP (Hewlett-Packard) D3J67UTABA
Enlargehp (hewlett-packard) d3j67utaba

HP (Hewlett-Packard) D3J67UTABA Z820 Convertible Mini-tower Workstation - 2 x Intel Xeon E5-2640 2.50 GHz Specs and Details

HP (Hewlett-Packard) D3J67UTABA Techical Specification

Basic Info
Brand:HP (Hewlett-Packard)
SKU:D3J67UTABA
Additional Specifications
Product Type:Workbenches
HP (Hewlett-Packard) AZ214AVHP (Hewlett-Packard) AD0912UXA7BGL